Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Manualne Torowanie Głosek® jest jedną z odrębnych metod tworzących istotny element Metody Krakowskiej. Metoda powstała przy współpracy profesor Jagody Cieszyńskiej wraz z logopedą Elżbietą Wianecką. MTG® budzi najwięcej dyskusji w porównaniu z Metodą Krakowską czy Metodą Symultaniczno-Sekwencyjna dotyczącą nauki wczesnego czytania.

Na czym polega MTG®?

MTG® umożliwia w sposób manualny (przy użyciu dłoni terapeuty) torowanie układu narządów artykulacyjnych w celu wywołania pożądanych głosek i sylab, z których w dalszym etapie powstawać będą wyrazy oraz zdania.

Logopeda, który z doświadczenia wie, w jaki sposób powinny być ułożone poszczególne narządy artykulacyjne, wspomaga dziecko, tak aby ułożenie odpowiadało opisowi głoski.

Dlaczego metoda budzi kontrowersje?

Metoda budzi sporo kontrowersji wśród rodziców. Wiadomo, ile ludzi, tyle opinii. Metoda może bulwersować z dwóch powodów. Po pierwsze terapeuta wykonuje zazwyczaj zdecydowane ruchy, które na pierwszych zajęciach mogą wywołać u dziecka płacz i zniechęcenie. Łzy nie są jednak spowodowane odczuwaniem bólu, a jedynie dyskomfortem spowodowanym utrzymywaniem przez terapeutę narządów artykulacyjnych w pożądanej pozycji przez dłuższą chwilę. Zabieg ten ma na celu nie tylko przyzwyczaić dziecko do prawidłowego ułożenie, ale i uruchomić krtań, która pozwoli na poprawną artykulację.

Po drugie terapeuta podczas zajęć nagrywa wydobyte przez dziecko dźwięki. Następnie nagrania przekazywane są do odsłuchiwania w domu. Dziecko ma za zadanie osłuchiwać się z dźwiękami, utrwalać je, pomimo tego, że są to często dźwięki wykrzyczane.

Czy ta metoda jest skuteczna?

W sytuacjach, kiedy u dziecka pojawia się zaburzenie bądź opóźnienie mowy (zobacz czynniki pomagające opanować rozwój mowy) należy wywołać u dziecka głoski. Umożliwi to w dalszym etapie na tworzenie sylab, następnie wyrazów i zdań. Osłuchiwanie się dziecka z własną mową pobudzi jego motywację oraz pozwoli na rozumienie przekazów napływających z otoczenia. Metoda jest bardzo skuteczna i znajduje coraz to więcej zwolenników. Manualne Torowanie Głosek® umożliwia zrozumienie przez dziecko języka mówionego.

Dla jakich pacjentów przeznaczone jest Manualne Torowanie Głosek®?

Metoda przeznaczona jest dla dzieci, które pomimo wieku nie uruchomiły jeszcze narządów artykulacyjnych w celu komunikacji. Metoda jest więc przeznaczona dla dzieci z trudnościami artykulacyjnymi. Praca tą metodą doskonale sprawdza się u dzieci rozmaitymi niesłyszących, autyzmem, afazją, mózgowym porażeniem, Zespołem Downa, czy niepełnosprawnością intelektualną.

Czym jest Manualne Torowanie Głosek®?

Manualne Torowanie Głosek® jest jedną z odrębnych metod tworzących istotny element Metody Krakowskiej.

Na czym polega Manualne Torowanie Głosek®?

Manualne Torowanie Głosek® umożliwia w sposób manualny (przy użyciu dłoni terapeuty) torowanie układu narządów artykulacyjnych w celu wywołania pożądanych głosek i sylab, z których w dalszym etapie powstawać będą wyrazy oraz zdania.

4.7/5 - (25 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl