Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Pamiętam siebie, będącą jeszcze na studiach, kiedy dostałam kartę diagnozy i musiałam zaproponować plan terapii dostosowany do konkretnego przypadku. Na początku…. Czarna magia, od czego zacząć? A jeśli swoim działaniem zaszkodzę pacjentowi? Co zrobić? Jak długo to robić? Łooooo…. ale głowa do góry drogi studencie logopedii, do wszystkiego dochodzi się z czasem!

Czy jest jakaś złota zasada, według której można prowadzić z powodzeniem każdą terapię logopedyczną? Niestety nie, gdyż każdy przypadek jest inny. Dostosowujemy kolejność wywoływania głosek do możliwości pacjenta, nie zwiększając na dzień dobry poziomu trudności, bo z innym pacjentem to robiłyśmy tak i tak. 

Jaka kolejność wywoływania głosek?

Jak już wspomniałam nie ma czegoś takiego jak wypunktowana lista działania, która sprawdzi się w każdym przypadku. Są jednak pewne reguły postępowania, które znacząco mogą ułatwić pracę terapeuty z pacjentem i przyczynić się do osiągnięcia szybszych efektów.

  1. Wyobraźmy sobie dziecko 5 letnie realizujące międzyzębowo szereg syczący, oraz zamieniające szereg szumiący na syczący. Warto na dzień dobry sprawdzić, czy czynności prymarne przebiegają w sposób prawidłowy, a następnie w mojej ocenie przejść do wywoływania szeregu szumiącego, aby przyzwyczajać język do szerokiej pionizacji.
  2. Kolejność w jakiej głoski powinny się pojawiać w rozwoju mowy dziecka. Dla przykładu dziecko nie wypowiada głosek ś ż ć dż, a głoski k g zamienia głoskami t d. W tym przypadku zaczęłabym od wywołania tylnojęzykowych głosek k g, przygotowując w tym samym czasie język pod kątem głosek ciszących.
  3. Zdeformowane głoski korygujemy jako pierwsze, dla przykładu dziecko w sposób nieprawidłowy  realizuje głoski szumiące (np. z napiętym apexem), a  głoski ciszące zamienia głoskami syczącymi. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest na początku skorygowanie głosek szumiących, by nie utrwalać złego wzorca wymowy.
  4. Głoski łatwiejsze do zrealizowania jako pierwsze, dla przykładu – łatwiej będzie wywołać jako pierwsze głoski p,b (po uprzednim wzmocnieniu mięśnia okrężnego warg) niż głoski t, d, n.
  5. I kolejną kwestią są głoski nieutrwalone. Dla przykładu ciszące, które zaczynają się pojawiać w wymowie dziecka np. od czasu do czasu wskakuje głoska ć. Należy wówczas utrwalić głoski ciszące, a dopiero w następnej kolejności wywoływać kolejne głoski.

Jeśli masz jakieś pytania zapraszam do zadawania ich w komentarzach.

Zobacz film: Kolejność wywoływania głosek

4.5/5 - (2 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl