Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Wrzesień, nowy rok szkolny to zarówno nowe wyzwania jak i nowe możliwości. Wrzesień to także czas przeprowadzania badań przesiewowych w placówkach przedszkolnych. Na czym polegają? Co rodzic powinien wiedzieć? Zachęcam do czytania 🙂

Czym jest badanie przesiewowe?

Orientacyjne badanie mowy. Badanie, które w krótkim czasie wskazuje, które dziecko wymaga interwencji logopedycznej. Badanie trwa kilka minut, na podstawie kwestionariusza mowy logopeda selekcjonuje dzieci według normy i wady wymowy.

Krok 1

Logopeda zatrudniony w placówce przedszkolnej informuje rodziców, że w danym dniu planuje przeprowadzić badania przesiewowe. Rodzic bądź opiekun prawny dziecka zobowiązany jest podpisać zgodę na badania, gdyż jest to warunek konieczny do tego, aby dziecko w takim spotkaniu mogło uczestniczyć. Po otrzymaniu zgód od rodziców logopeda może rozpocząć dalsze działania.

Krok 2

Logopeda przygotowuje się do spotkania z dziećmi. Zabiera ze sobą specjalne, sprawdzone przez niego kwestionariusze badania mowy, a także inne pomoce logopedyczne, które pomogą mu określić na jakim poziomie funkcjonuje dziecko.

Krok 3

Logopeda kolejno (zgodnie z listą chętnych) zaprowadza dziecko do sali terapii. Na miejscu dziecko nazywa obrazki, opisuje historyjki obrazkowe, wykonuje śmieszne miny, mające na celu określić poziom sprawności narządów artykulacyjnych. Logopeda obserwuje zachowanie dziecka, sposób oddychania, wypowiadania się, lateralizację, motorykę małą.

Krok 4

Wyniki badań przesiewowych (wstępnej diagnozy) przedstawiane są rodzicom w ciągu kilku dni. Następnie rodzic decyduje, czy w nawiązaniu do wyników decyduje się na to, aby dziecko uczęszczało na terapię logopedyczną czy też nie.

Krok 5

Zapewne w każdej placówce wygląda to inaczej. W przypadku przedszkola, w którym jestem zatrudniona mogę powiedzieć, że zajęcia logopedyczne trwają 30 min i odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzieci z większymi problemami uczęszczają na zajęcia samodzielnie. Pozostałe dzieci próbuję sparować w dwuosobowe grupy dostosowane pod względem wad wymowy.

Uważam, że jeśli macie możliwość posłać dziecko do logopedy w przedszkolu to warto skorzystać. Poza placówką oświatową można podjąć także dodatkowe działania w postaci logopedy świadczącego usługi prywatne. Im więcej czasu poświęconego tym szybsze efekty. Warto, aby dziecko przed rozpoczęciem pierwszej klasy mówiło poprawnie.

Zobacz film: Logopeda w przedszkolu – czy to wystarczy?

4.7/5 - (19 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl