Logopeda potrzebny od zaraz? Zapraszam do kontaktu!

Afazja nie jest zaburzeniem wymowy, lecz częściową utratą zdolności do mówienia. Afazja to utrata mowy wcześniej opanowanej, której pacjent doznał na przykład w wyniku udaru, urazu czy guza mózgu. Więcej o afazji pisałam w artykule „Co to jest afazja i jaki jest mechanizm jej powstawania?„. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje na temat przyczyn, na podstawie których dochodzi do afazji. Chciałabym nieco zagłębić się w temat, dlatego postanowiłam przedstawić kilka propozycji ćwiczeń dla osób dorosłych z tym zaburzeniem.

Jak z afazją walczy logopeda?

Terapeuta skupia się przede wszystkim na ćwiczeniach pamięci oraz innych funkcji poznawczych takich jak orientacja, myślenie, funkcje językowe. Ćwiczenia powinny być wykonywane systematycznie, tak aby zachować ciągłość. Bardzo istotne jest, aby wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne pacjenta, a czas poświęcony na ćwiczenia nie przekraczał 30 minut.

Zarówno u dzieci, jak i w przypadku dorosłych potrzebna jest motywacja. Terapeuta powinien co jakiś czas w ciekawy sposób nagradzać pacjenta za wysiłek i determinację.

Każde zadanie powinno być dokładnie opisane pacjentowi, tak aby ten nie popełnił błędów z powodu jego niezrozumienia. Terapeuta nie powinien wyręczać pacjenta z udzielenia odpowiedzi, lecz motywować go do pracy. Należy naprowadzać pacjenta na właściwy tor, razem z nim poszukując poprawnej odpowiedzi. Jeśli pacjent potrzebuje, aby w jego towarzystwie znajdowała się bliska mu osoba, terapeuta powinien wyrazić na to zgodę. Ważne, aby pamiętać, że obecność bliskiej osoby motywuje do działania.

Ćwiczenia logopedyczne na afazję

Ćwiczenia usprawniające pamięć:

1. Dopowiedz brakującą część tytułu lektur szkolnych
– Stefan Żeromski „Ludzie …”
– Henryk Sienkiewicz „W pustyni …”
– Eliza Orzeszkowa „Nad …”
(…)

2. Proszę podać orientacyjną cenę produktów przedstawionych na obrazkach
– Chleb kosztuje …
– Szampon kosztuje …
– Bilet tramwajowy kosztuje …
(…)

3. Uzupełnij tekst modlitwy
Zdrowaś … łaski …,
Błogosławionaś Ty między …
i … owoc … Twojego …
(…)

Ćwiczenia na orientację:

1. Wymień nazwy wydarzeń, które kryją się pod datami:
8 marzec, 24 grudzień, 1 maja, 1 stycznia (…)

2. Opowiedz o sobie
– Jaki jest Twój zawód?
– Imiona Twoich dzieci
– Imiona Twoich wnuków
– Kiedy przyszedł na świat pierwszy z wnuków
– Imię żony/męża
– Data urodzin żony/męża
(…)

Ćwiczenia usprawniające myślenie:

1. Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych
– wrona, lipa, bocian, kruk, sowa
– krzesło, biurko, lodówka, stół, stolik
– ręka, kolano, kopyto, ramię, brzuch
– słodki, słony, kwaśny, ostry, sól
– poniedziałek, marzec, środa, piątek, niedziela

2. Ułóż słowa w poprawnej kolejności, tak aby utworzyły zdanie
– Ciocia zakupy poszła supermarketu do na
– płacze Jacek boli, bo noga go
– na Wrocławiu można We krasnale napotkać ulicy na

3. Do podanych wyrazów dopisz przeciwieństwa
– gęsto – …
– wcześnie – …
– lato – …
– lekko – …

Ćwiczenia rozwijające funkcje językowe:

1. Wpisz brakujące litery, tak aby powstała nazwa kwiatu
– S . . r . z . k
– F r . z . .
– M . .
– N a s . . . c . a
– T . l . . a .

2. Dopisz skojarzenia do podanych wyrazów
– Manna – …
– Bulgur – …
– Długoziarnisty – …
– Miętowa – …
– Kiszona – …

Mam nadzieję, że propozycje ćwiczeń okażą się pomocne. Zadania mogą zostać wykorzystane w domu, w ramach pracy domowej, która ma na celu wsparcie terapii logopedycznej. Życzę owocnej pracy.

Jakie są ćwiczenia logopedyczne dla osoby z afazją?

Ćwiczenia usprawniające pamięć, ćwiczenia na orientację, ćwiczenia usprawniające myślenie, ćwiczenia rozwijające funkcje językowe.

4.8/5 - (22 votes)

Zobacz znacznie więcej na kanale YouTube!