Logopeda dla dorosłych Łódź

Logopedia łączy wiedzę z wielu dyscyplin naukowych. Do logopedy zgłaszają się nie tylko rodzice dzieci z wadami wymowy. Coraz częściej spotyka się na terapii logopedycznej osoby dorosłe, które chcą poprawić komfort swojego życia, poprawić swoją dykcję czy emisję głosu. Logopeda dla dorosłych może okazać się pomocny także dla aktorów, biznesmenów i osób związanych z mediami.

Zadzwońlub napisz
logopeda dla dorosłych łódź

Kiedy osoba dorosła przychodzi do logopedy?

W przypadku osób dorosłych najczęściej rozpoznawaną wadą wymowy jest rotacyzm. Głoska „r” powinna pojawić się w mowie około 7 roku życia. Niestety nie wszyscy podjęli terapię w odpowiednim czasie, a wada z biegiem lat została utrwalona. Zatem Ci którzy zdecydowali się na terapię wady wymowy w życiu dorosłym, powinni mieć świadomość, że terapia logopedyczna będzie trwała nieco dłużej niż w przypadku dzieci. Jednak systematyczna praca popłaca. W tych przypadkach po pomoc przychodzą także biznesmeni, politycy oraz osoby na wysokich stanowiskach.

Kolejną sprawą jest jąkanie. Zazwyczaj pierwsze objawy pojawią się w wieku dziecięcym, ale jak wiadomo – wada nie leczona staje się wadą utrwaloną. Często jest również tak, że jąkanie powraca, w wyniku silnych sytuacji stresowych. Jąkanie niewątpliwie wpływa na spadek poczucia własnej wartości, nieśmiałość oraz niechęć w stosunku do kontaktów z otoczeniem.

Osoby, które doświadczyły udaru mózgu bardzo często borykają się z problemem komunikacyjnym. Wymienia się dwa zasadnicze trudności związane z porozumiewaniem się po przebytym udarze.

Pierwsza z nich nazywana jest afazją czuciową (zwaną inaczej afazją sensoryczną). Chory dysponuje sprawnym aparatem artykulacyjnym, ale jego mowa pozbawiona jest logicznego sensu. W wyniku udaru uszkodzony zostaje ośrodek mowy, dlatego chory w swojej wypowiedzi nieumiejętnie dobiera słowa, przez co jego wypowiedź pozbawiona jest sensu. W tym przypadku utracone zostaje rozumienie mowy.

Drugim rodzajem jest afazja ruchowa (zwana inaczej afazją motoryczną). W wyniku udaru dochodzi do osłabienia mięśni niezbędnych podczas artykulacji (mięśni języka, ust, podniebienia, gardła) oraz czynności oddychania. W związku z tym pacjent wymawia dźwięki, które są zniekształcone, urwane, bądź kilkukrotnie powtarza to samo słowo.

Do afazji pourazowej dochodzi w skutek urazu czaszkowo-mózgowego. Zasięg problemu zależny jest od miejsca uszkodzenia oraz jego rozmiaru. Afazja pourazowa jest zbliżona do afazji powstałej w wyniku udaru mózgu, jednak w tym przypadku pacjenci charakteryzuje pewnego rodzaju otępienie. Dodatkowo pacjentami pourazowymi są zazwyczaj osoby młodsze, które doznały urazu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Bardzo często afazji pourazowej towarzyszą inne dolegliwości takie jak depresja, wahania nastrojów.

Co jeszcze motywuje dorosłego do terapii?

Do logopedy dorośli mogą przyjść z różnymi problemami
Bardzo często jest to poprawa dykcji, czyli sposobu poprawnego wypowiadania wyrazów. Dykcja to świadomość ortofoniczna języka oraz posługiwanie się głosem czystym, wyrazistym, pozbawionym zniekształceń. Dykcja jest bardzo istotna w przypadku osób pracujących głosem – mówców, aktorów, dziennikarzy oraz osób, które planują dostać się do Szkół Filmowych.
Dla dorosłych bardzo ważną sprawą może być także odpowiednia emisja głosu. Jest on kluczowa w przypadku osób na co dzień pracujących głosem – przede wszystkim nauczycieli nauczania przedszkolnego, pedagogów. Terapię z emisji głosu należy podjąć w przypadku występowania okresowych bądź stałych chrypek, męczliwości głosowej, kaszlu, konieczności częstego odchrząkiwania, utrzymującego się drapania, zalegania czy suchości w gardle.

Terapia logopedyczna dla dorosłych

Logopeda postawi diagnozę i stworzy plan terapii dla dorosłego

Warto zaznaczyć, że na naukę poprawnej wymowy nigdy nie jest za późno. Oczywiście, im wcześniej, tym lepiej, ale nawet utrwalone wady wymowy da się przezwyciężyć. Wszystko zależy od zaangażowania pacjenta i ciężkiej pracy. Logopeda dla dorosłych dostosowuje terapię w taki sposób, aby przyniosła najlepsze efekty w jak najkrótszym czasie.

Logopeda powinien kierować się w swojej pracy regułami, które wykorzysta podczas planowania oraz realizacji terapii z pacjentem. Do głównych zasad terapii logopedycznej należy, zasada wczesnego rozpoczynania terapii (wcześnie podjęta interwencja logopedyczna skraca czas terapii oraz przynosi szybsze efekty), zasada indywidualizacji (każdy pacjent traktowany jest w sposób indywidualny, a program pracy, ćwiczenia oraz metody dostosowane są pod pacjenta), zasada zakładająca wykorzystanie wszystkich możliwości pacjenta (wpływa pozytywnie na dalszy rozwój pacjenta), zasada świadomego udziału (pacjent rozumie sens i konieczność prowadzonej terapii), zasada systematyczności wykonywania ćwiczeń (zarówno podczas spotkania z logopedą jak i w zaciszu domowym), zasada systematycznego wdrażania ćwiczeń (od najłatwiejszych do coraz trudniejszych, od znanych do nieznanych), współpraca z najbliższym otoczeniem pacjenta, mobilizowanie do wspólnej pracy, motywowanie.

Logopeda dla dorosłych Łódź potrzebny od zaraz?

Osoby dorosłe bardzo często lekceważą problem logopedyczny nie zdając sobie sprawy, jak ważna jest poprawna wymowa oraz odpowiednia emisja głosu. Dykcję ćwiczą nie tylko aktorzy, ale również osoby mające kontakt z wystąpieniami publicznymi czy przemowami dla szerokiego grona od biorców. Na szczęście, coraz więcej dorosłych korzysta z usług logopedycznych. Łódzki rynek jest dość obszerny, także łatwo zaobserwować wzrost popytu w tym sektorze. W zasadzie sytuacja ta odnosi się to nie tylko do Łodzi, ale i do całego kraju.