Terapia logopedyczna Łódź

Aby terapia logopedyczna mogła się rozpocząć, istotne jest postawienie diagnozy. Tylko to daje szansę na powodzenie i odpowiednie wykorzystanie czasu zarówno Pacjenta, jak też samego logopedy. Terapie logopedyczne w Łodzi odbywają się na takich właśnie warunkach. Metody leczenia dopasowane są do diagnozy poprzedzonej badaniem wstępnym.

Zadzwońlub napisz
terapia logopedyczna łódź

Jak powinna wyglądać prawidłowa diagnoza logopedyczna?

Diagnoza logopedyczna to nic innego jak badanie, które jest przeprowadzane odpowiednią metodą, która ma za zadanie pokazać, gdzie leży problem i ewentualnie jaka jest jego natura (nie zawsze od razu można to jednoznacznie stwierdzić). Jeśli idziemy do logopedy to warto zwrócić uwagę, czy takie badanie jest prawidłowo przeprowadzane.

Pierwszym elementem takiego badania jest wystawienie odpowiedniej karty badania. Na takiej karcie badania powinna być data, wiek dziecka oraz wypisane wszystkie spostrzeżenia, jakie były zauważone w trakcie stawiania diagnozy. Posiadanie karty badania jest bardzo istotne, ponieważ jeśli zmienimy logopedę lub będziemy chcieli powtórzyć badanie za jakiś czas, będziemy mogli stwierdzić w jakim odstępie czasu dziecko zrobiło postępy.

Następnie logopeda przeprowadza z dzieckiem kilka ćwiczeń, na podstawie których sporządza notatki. Pierwszym zdaniem najczęściej jest obserwacja mowy dziecka. Rodzice rozmawiają z dzieckiem, a logopeda przysłuchuje się. Umożliwia to stwierdzenie czy problem leży na przykład w samym wymawianiu głosek, czy problem jest głębszy, czyli na przykład dziecko nie potrafi składać sylab w wyrazy.

Przeważnie kolejnym zadaniem jest stwierdzenie rozumienia poleceń. Zadanie to ma na celu określenie czy oprócz problemów z wysławianiem się, dziecko nie ma problemów z rozumieniem tego, co do niego mówimy. Jeżeli tak jest, prawdopodobnie przyczyną problemu złego wysławiania się jest fakt, że dziecko nie kojarzy wymawianych słów z konkretnym ich znaczeniem.

Kolejnym elementem diagnozy logopedycznej może być sprawdzenie sprawności warg i języka dziecka. Najczęściej zadanie to odbywa się w formie zabawy, gdyż dziecko musi powtórzyć po logopedzie różne „śmieszne” miny za pomocą ruchów warg i języka. Kolejną czynnością jest również sprawdzenie warunków anatomicznych jamy ustnej. Logopeda zgodnie ze swoją wiedzą sprawdza wówczas na przykład czy nie ma wad zgryzu, wad w budowie języka lub innych częściach jamy ustnej.

Na czym polega terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczna powinna polegać na ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, czyli warg, języka, zwieracza podniebienno-gardłowego

Do ćwiczeń możemy zaliczyć: ćwiczenia pionizacji języka, ćwiczenia poprawiające sprawność warg, ćwiczenia podniebienne. Do ćwiczeń możemy włączyć również pracę nad prawidłowym oddychaniem, które jest niezwykle ważnym składnikiem mowy. Zaburzenia w tej materii są częstą przyczyną wad wymowy. Przykładową terapię można prześledzić na przykładzie dzieci z dyslalią, która polega na nieprawidłowej realizacji dźwięków.

Terapia logopedyczna rozpoczyna się od realizacji dźwięków w izolacji (czyli samodzielnych głosek), następnie ćwiczymy wymawianie tych dźwięków w sylabach, a dopiero kiedy jest to opanowane w wyrazach. Ostatecznym etapem jest mówienie pełnymi zdaniami. Jeśli ten etap zostanie zakończony sukcesem, ćwiczymy z dzieckiem naukę bardziej złożonych form, takich jak wierszyki i opowiadania. Warto podkreślić, że taka nauka powinna mieć charakter zabawowy. Nie powinniśmy podchodzić do tego zbyt poważnie, gdyż spięte dziecko, które będzie czuło, że się od niego wyraźnie czegoś wymaga, będzie się stresować lub nadmiernie starać. To może skutkować zbyt powolnymi efektami terapii lub całkowitym ich brakiem.

Jaką rolę w terapii logopedycznej pełni rodzic?

Rodzic wspiera dziecko i aktywnie uczestniczy w terapii
Rodzice powinni przede wszystkim wspierać swoje dzieci psychicznie. Do tego należy chwalenie każdego, nawet najmniejszego postępu i niewywieranie na nie presji. W żadnym wypadku nie powinniśmy sugerować, że są w jaki sposób opóźnione lub odstające od swoich rówieśników. Może to tylko spowodować opór skierowany w kierunku terapii. Bardzo ważny jest odpowiedni kontakt rodzica z logopedą. Powinien być on na bieżąco informowany o postępach w leczeniu dziecka.
Rodzice powinni również pracować z dziećmi w domu, w drodze do sklepu i podczas innych codziennych zajęć. Takie luźne i codzienne podejście do tematu i do ćwiczeń, które wchodzą w nawyk spowodują, że efekty pojawią się znacznie szybciej, a dziecko samą terapię będzie przyjmować bardziej naturalnie. Warto pamiętać o tym, iż każda terapia ma charakter indywidualnej oraz każde dziecko robi różne postępy, dlatego nie warto przyglądać się postępom innych dzieci z tego samego gabinetu. Nie należy martwić się tym, że nasze dziecko realizuje terapię wolniej.

Terapia logopedyczna Łódź potrzebna od zaraz?

W profesjonalnych gabinetach pierwsza wizyta rozpoczyna proces diagnozy logopedycznej. Dopiero po badaniu określana jest terapia logopedyczna. Łódź ma dość bogatą ofertę gabinetów logopedycznych więc jest w czym wybierać. Co ciekawe, w Łodzi terapia logopedyczna jest prawie o połowę tańsza w porównaniu z Warszawą. Nie wiadomo skąd takie rozbieżności cenowe skoro terapia logopedyczna w Łodzi, jak i w stolicy wygląda tak samo. Przy innych lekarskich profesjach rozbieżności cenowe nie są aż tak wysokie.