Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Całościowe zaburzenia rozwoju są wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako ICD – 10. Są definiowane jako odchylenia od normy w kwestii interakcji oraz komunikacji społecznej, aktywności oraz zainteresowań.  CZR jest grupą zaburzeń, która pojawia się już we wczesnym dzieciństwie, przez co utrudnia dziecku normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. CZR nie skracają długości życia, jednak znacznie je komplikują. Jednak co ważne, przy odpowiednio podjętej terapii dziecko jest w stanie normalnie funkcjonować.

Dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju przejawiają w swoim zachowaniu szereg trudności. Począwszy od kontaktów z otoczeniem, posługiwanie się językiem, rozwojem motoryki po wyrażanie oraz rozpoznawanie emocji. W związku z powyższym rozwój dziecka przebiega bardzo nieharmonijnie.

Jakie zaburzenia wchodzą w skład CZR?

W skład całościowych zaburzeń rozwoju wchodzą przede wszystkim:

Zaburzenia ze spektrum autyzmu, o których cechach charakterystycznych oraz przebiegu pisałam w artykule „Autyzm – zaburzenia mowy i cechy charakterystyczne spektrum autyzmu„.

Z kolei we wpisie „Zabawy dla dzieci z autyzmem” możecie przeczytać, w jaki sposób, w formie zabawy wspierać rozwój dziecka dotkniętego autyzmem.

Zespół Aspergera, który jest zaburzeniem pokrewnym do wyżej wspomnianego autyzmu dziecięcego. Zespół Aspergera przebiega bez tak dużego nasilenia jak autyzm. Objawia się przede wszystkim trudnościami w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu relacji z drugim człowiekiem, występowaniem stereotypowych zachowań, nadwrażliwością na bodźce.

Zespół Retta, który jest uwarunkowanym genetycznie zaburzeniem rozwojowym, dotyczącym w większości przypadków wyłącznie dziewczynek. Zespół Retta to przede wszystkim pogłębiające się zaburzenia funkcjonowania fizycznego oraz kontaktów z otoczeniem.

W przypadku trudności w zdiagnozowaniu któregoś z powyższych zespołów, bądź występowaniu jednego z zaburzeń (np. znaczne trudności w komunikacji) specjaliści rozpoznają CZR niezdiagnozowane inaczej.

Jakie są różnice pomiędzy Zespołem Aspergera, a zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Zespół Aspergera jest łagodnym zaburzeniem, którego klasyfikacja mieści się w spektrum autyzmu. To co jest wspólne dla obu zaburzeń to trudności w komunikacji, nawiązywaniu relacji międzyludzkich, specyficzne zainteresowania oraz stereotypowe działania.

Z kolei podstawowymi różnicą jest to, że osoby z zespołem Aspergera od urodzenia prawidłowo nabywały mowę i nie wykazują kłopotów z rozumieniem. W przypadku autyzmu, przed ukończeniem trzeciego roku życia może ujawnić się niepełnosprawność intelektualna oraz występować ORM (opóźniony rozwój mowy).

W jaki sposób leczyć całościowe zaburzenia rozwoju?

Terapia jest dostosowana do pacjenta, a nie odwrotnie. Pod uwagę branych jest wiele aspektów, np. wiek dziecka, rodzaj oraz głębokość zaburzenia, historia medyczna. Terapia może obejmować współpracę z kilkoma specjalistami. Bardzo często rodzice decydują się na zajęcia z terapii sensorycznej, psychoterapię, terapię grupową. Pomoc logopedyczna w przypadku CZR jest niezbędna, ponieważ dziecko poprzez uczestnictwo w zajęciach nabywa kompetencji językowych.

4.8/5 - (21 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl