Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Zgodnie z definicją afazja to częściowa lub całkowita utrata funkcji mowy wcześniej opanowanych, spowodowana organicznym uszkodzeniem struktur mózgowych. Innymi słowy afazja to pewne uszkodzenie, które spowodowało, że ośrodki znajdujące się w mózgu, odpowiedzialne za mowę, zostały „oderwane” od reszty systemu. Na mowę składa się rozumienie, język, mimika, gesty, czytanie oraz pisanie. Jeżeli przynajmniej jeden z komponentów zawodzi, dochodzi do afazji.

Afazja nie jest, więc zaburzeniem wymowy, jest dużo bardziej złożona. Można nazwać ją ograniczeniem zdolności rozumienia i tworzenia komunikatów werbalnych. Człowiek z afazją czuje się poniekąd jak turysta przebywający w obcym kraju. Nie zna na tyle dobrze tamtejszego języka, aby móc się swobodnie komunikować. Przykład?

 1. Pacjent rozmawia, ale zapytany o to, czego dotyczy dialog, nie potrafi udzielić odpowiedzi
 2. Pacjent czyta tekst na głos, ale zapytany o to, o czym jest tekst, nie potrafi udzielić odpowiedzi

Czyli w skrócie:

 • Afazja to zaburzenie mowy, nie wymowy
 • Afazja nie ogranicza zdolności intelektualnych
 • Afazja jest niezależna względem upośledzenia umysłowego
 • Człowiek dotknięty afazją jest osobą świadomą swoich czynów
 • Afazja może wyglądać inaczej u każdego pacjenta
 • Afazja dotyka coraz większy odsetek naszego społeczeństwa

Z jakich przyczyn dochodzi do afazji u osób dorosłych?

 • Udary mózgu – dzielimy na niedokrwienne (do tkanek nie dociera krew transportująca tlen, przez co dochodzi do zagęszczenia tkanki) oraz krwotoczny (krew znajdująca się w tkance wydostaje się na zewnątrz przez co dochodzi uszkodzenia tkanki i jej obszarów). Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia ponownego udaru w odstępie do 5 lat od pierwotnego.
 • Pourazowe zniszczenia kości czaszki np. w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Guzy mózgu – do swojego budulca używają zdrowych tkanek, ich rozrost powoduje ucisk na naczynia krwionośne
 • Czynniki toksyczne – wdychanie szkodliwych oparów chemicznych, dymów. Do czynników tych zaliczane są także substancje odurzające takie jak alkohol czy narkotyki
 • Zmiany demencyjne – odkładanie złogów wapniowych w przypadku choroby Alzheimera
 • Epilepsja – jedna z najczęstszych chorób neurologicznych, dotykająca swoim zasięgiem około 400 tysięcy osób w Polsce
 • Stłuczenia i przemieszczenia tkanek – powstają zazwyczaj w podczas wypadków komunikacyjnych. W wyniku uderzenia tkanka gwałtownie odbija się o jedną ze ścian czaszki, następnie hamuje i odbija się o drugą stronę. W ten sposób dochodzi do uszkodzenia.
 • Choroby genetyczne
 • Stany zapalne
 • Chirurgiczne operacje mózgu
 • Czy równolegle z afazją mogą występować jakiekolwiek zaburzenia?
 • Uszkodzenia mózgu mogą mieć charakter trwały, a zmiany powstałe w mózgu mogą być nieodwracalne. W skutek obrażeń dojść może do obrzęków, wzrostu ciśnienia śródczaszkowego czy zaburzeń w układzie krwionośnym. Dlatego uszkodzenia mózgu mogą prowadzić do zaburzeń mowy oraz innych funkcji poznawczych człowieka.

Jakie deficyty funkcji poznawczych towarzyszą afazji?

 • Zaburzenia pamięci, procesów myślowych
 • Problemy z wyrażaniem własnych uczuć
 • Zaburzenia czucia, zarówno dotyku, bólu jak i zmiany temperatury
 • Zaburzenia ruchowe, porażenia jednostronne, niedowłady
 • Problemy z orientacją przestrzenną
 • Kłopoty z czytaniem i pisaniem

Zobacz film: Co to jest afazja i jaki jest mechanizm jej powstawania?

Co to jest afazja?

Afazja to częściowa lub całkowita utrata funkcji mowy wcześniej opanowanych, spowodowana organicznym uszkodzeniem struktur mózgowych.

Czym różni się afazja od dysfazji?

Afazja to uszkodzenie ośrodków mowy człowieka dojrzałego, na skutek czego dochodzi do całkowitej bądź częściowej utraty mowy. Dysfazja z kolei to uszkodzenie okolic mózgu, które są niezbędne do rozwoju mowy u dziecka.

Jakie są objawy afazji?

Objawy zależą od stopnia i miejsca uszkodzenia. Mogą to być zaburzenia pamięci, procesów myślowych, problemy z wyrażaniem własnych uczuć, zaburzenia czucia, zarówno dotyku, bólu jak i zmiany temperatury, zaburzenia ruchowe, porażenia jednostronne, niedowłady, problemy z orientacją przestrzenną, kłopoty z czytaniem i pisaniem.