Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Część nowo narodzonych dzieci wymaga wczesnej interwencji logopedy. Brzmi niedorzecznie prawda? Jak dziecko, które dopiero przyszło na świat, nie mówi, a jego aktywność ogranicza się do spania i jedzenia, może potrzebować tego typu opieki?

Niestety to prawda, a wynika to z wszelkiego rodzaju zburzeń, które dotknęły dziecka w okresie prenatalnym jak i okołoporodowym. Niektóre z nich należą do grupy wysokiego ryzyka, które należy bacznie obserwować od pierwszych chwil życia dziecka poza łonem matki.

O jakich zaburzeniach mowa?

  • Ciąża wysokiego ryzyka –  to okres, w którym mogą wystąpić różnego rodzaju powikłania ciąży, dotyczy także chorób matki przebytych podczas ciąży
  • Poród przedwczesny – z punktu widzenia logopedy ma to bardzo istotne znaczenie, gdyż wiąże się z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego. W zachowaniu nowonarodzonego dziecka zaobserwować można: nadmierne prężenie się, irytacje, ostre krzyki, wzmożony lęk na bodźce z otoczenia, zaburzeniem koordynacji podczas procesu ssanie-połykanie
  • Urazy okołoporodowe – to nic innego ja uszkodzenia skóry, tkanek miękkich, zwichnięcia, uszkodzenia nerwów czy w skrajnych przypadkach – narządów wewnętrznych. Do sytuacji sprzyjających urazom zaliczyć można chociażby przedłużający się poród, zbyt duża masa dziecka względem kanału rodnego, miednicowe ułożenie dziecka
  • Wady genetyczne oraz mutacje chromosomowe
  • Mózgowe porażenie dziecięce – uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Upośledzenie nie ma charakteru postępującego i dotyka głównie funkcji ruchowych. Oczywiście zaburzeniom ruchowym towarzyszyć mogą upośledzenia sfery czuciowej, poznania, mowy
  • Wady wrodzone oraz infekcje układu nerwowego
  • Padaczka – u niemowląt obserwuje się ruchy gałek ocznych ku górze, regularne spięcia, po których następuje zazwyczaj płacz
  • Obniżone napięcie mięśniowe
  • Zaburzenia czynności oddechowych i/lub pokarmowych

Warto uważnie obserwować swoje dziecko od pierwszych dni życia, a w razie jakichkolwiek podejrzeń udać się po poradę do specjalisty.

4.7/5 - (21 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl