Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Tematem związanym z uszkodzeniem słuchu zajmuje się dział logopedii jakim jest surdologopedia. Jest to nauka o wychowaniu i kształceniu dzieci głuchych, stale poszukująca metod i form pracy nad nauką porozumiewania się mową dziecka głuchego.

W jaki sposób klasyfikujemy wady słuchu ze względu na ich stopień uszkodzenia?

Przyjęto, że zakres słyszalności u zdrowego człowieka wynosi od 0-20 decybeli. Jest to przedział uznawany za normę, gdzie człowiek jest w stanie usłyszeć szept czy sum liści.

W granicy pomiędzy 21, a 40 decybeli mogą wystąpić problemy ze zrozumieniem mowy cichej w odległości 1,5 metra oraz w rozróżnieniu niektórych głosek. Dziecko może mieć kłopoty z ortografią, a jego wypowiedzi będą zbyt ubogie w słownictwo. Ten stopień ubytku słuchu uznawany jest za lekki.

Stopień umiarkowany pojawia się w przypadku niesłyszalności na granicy 41-70 decybeli. Objawia się to przede wszystkim trudnością ze zrozumieniem mowy, chyba, że są to warunki sprzyjające akustycznie (ciche, niewielkie pomieszczenia).

Stopień znaczny to stopień ubytku słuchu mierzony od 71 do 90 decybeli. Mowa w tym przypadku nie rozwija się w sposób naturalny i spontaniczny, a pacjent nie przyswaja nowych słów. Pojawiają się błędy w zakresie artykulacji, a mowa odbierana jest na drodze wzrokowo-słuchowej. Dźwięki pianina czy odkurzacza mogą być niesłyszalne.

Powyżej 90 decybeli występuje brak rozumienia mowy nawet przy użyciu aparatów słuchowych. Mowa niezrozumiała, monotonna.

Jakie są główne przyczyny wad słuchu?

  • Dziedziczone
  • Wrodzone wynikające z zaburzeń powstałych w życiu płodowym
  • Okołoporodowe, do których zalicza się długotrwały poród, niedotlenienie podczas porodu czy pobyt noworodka w inkubatorze

Jakie wyróżnia się rodzaje niedosłuchu?

  • Niedosłuch przewodzeniowy: dotyczy uszkodzenia słuchu w przestrzeni drogi słuchowej lub w uchu środkowym. Ten typ jest zazwyczaj możliwy do wyleczenia np. przy pomocy leków farmakologicznych. Główną przyczyną powstania niedosłuchu przewodzeniowego są zazwyczaj korki woskowinowe, ciała obce znajdujące się w przewodzenie słuchowym oraz urazy mechaniczne np. po patyczkach higienicznych, które nie służą czyszczeniu uszu!
  • Niedosłuch odbiorczy: do uszkodzenia dochodzi w uchu wewnętrznym, a dokładnie w ślimaku. Ten typ niedosłuchu uznawany jest za trwały i jedyną szansą na poprawę są implanty ślimakowe oraz aparaty słuchowe.
  • Niedosłuch mieszany: jest połączeniem niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego, który charakteryzuje się występowaniem rezerwy ślimakowej.
Jakie są główne przyczyny wad słuchu?

Dziedziczone, wrodzone wynikające z zaburzeń powstałych w życiu płodowym, okołoporodowe, do których zalicza się długotrwały poród, niedotlenienie podczas porodu czy pobyt noworodka w inkubatorze.

Jakie wyróżnia się rodzaje niedosłuchu?

Niedosłuch przewodzeniowy, niedosłuch odbiorczy, niedosłuch mieszany.

4.7/5 - (21 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl