Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Dyslalia audiogenna inaczej zwana słuchową bądź sensoryczną jest zaburzeniem artykulacji, którego przyczyną jest uszkodzenie słuchu spowodowane wadami budowy ucha bądź jego funkcjonowaniem.

Co powoduje dyslalia audiogenna?

Pacjent, który cierpi z powodu niedosłuchu nie ma możliwości korygowania własnych błędów artykulacyjnych, w wyniku czego w wymowie zachodzi kilka zmian:

  1. Dużo lepiej wymawiane są samogłoski o niskich częstotliwościach tj. A,O,U
  2. W większości przypadków głoska „r” zastępowana jest przez głoskę „l”
  3. Następuje lepsza wymowa tzw. samogłosek zwartych z pierwszej sfery – wargowych „p”, „b” oraz przedniojęzykowo- zębowych „t”, „d”
  4. Zwiększone natężenie mowy spowodowane brakiem kontroli słuchowej
  5. Ubezdźwięcznienie głosek dźwięcznych np. g -> k oraz unosowienie głosek ustnych
  6. Dochodzi do częstego opuszczania/zniekształcania bądź zastępowania spółgłosek szczelinowych (f, f’, w, w’, s, sz, ś, z, ż, ź, ch, ch’) oraz zwarto-szczelinowych (c, cz, ć, dz, dz, dź)
  7. Może pojawić się także problem seplenienia dozębnego (język ułożony płasko, przylegaj do siekaczy)/ podniebiennego (czubek języka dotyka podniebienia twardego)/ świszczącego (powstaje rowek w linii środkowej języka)
  8. Poprzez upośledzenie precyzyjnej motoryki oraz wzmożone napięcie mięśni języka, dochodzi do upodobnienia się samogłosek tj. i -> y, u -> a, u -> y. Zabieg ten nazywany jest dyspraksją języka.