Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Bardzo często rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola otrzymują diagnozę: dyslalia wieloraka. I wtedy zaczyna się panika… Przecież diagnoza brzmi tak przerażająco, zatem czy moje dziecko ma szanse na całkowite pozbycie się problemu?

Czym jest dyslalia?

Dyslalia jest zaburzeniem mowy polegającym na nieprawidłowej realizacji jednej bądź kilku głosek. Pojęcie dyslalii podzielić można na trzy grupy: dyslalię prostą, w której pacjent wykazuje problem w obrębie jednego fonemu, dla przykładu dotyczyć on może głoski „s”. Drugą jest dyslalia złożona, w przypadku której zniekształceniu ulega kilka głosek, które różnią się od siebie miejscem artykulacji, dźwięcznością itp. Trzecim podziałem jest tytułowa dyslalia wieloraka, gdzie zaburzonych może być kilkanaście fonemów.

Jest jeszcze dyslalia audiogenna, o której pisałam już wcześniej na swoim blogu.

Przyczyny dyslalii

Bardzo często przyczyną dyslalii jest zniekształcenie zgryzu – tyłozgryz, przodozgryz, zgryz krzyżowy, zgryz otwarty. W tych przypadkach należy zasięgnąć porady lekarza ortodonty, który podejmie odpowiednie leczenie, bardzo często jeszcze przed rozpoczęciem terapii logopedycznej. Drugim czynnikiem może być nieprawidłowa budowa podniebienia, które w wielu przypadkach określane jest jako podniebienie gotyckie, czyli wysoko wysklepione. Warto sprawdzić także stan migdałków (czy nie są przerośnięte i uniemożliwiają dziecku swobodne oddychanie) i w razie wątpliwości skonsultować się z laryngologiem. Często winowajcą jest wędzidełko podjęzykowe, które bywa zbyt krótkie bądź przerośnięte. W takim przypadku język nie ma swobody ruchu (np. brak pionizacji, która jest niezbędna podczas artykulacji większości głosek języka polskiego).

Prócz zmian anatomicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego pod uwagę należy wziąć także słabą sprawność mięśnia okrężnego warg, języka, policzków, podniebienia miękkiego. Bardzo istotne są także zaburzenia w sferze słuchu fonematycznego, gdzie dziecko nie rozróżnia dźwięków mowy (np. nie słyszy różnicy w przypadku wyrazów: mak, hak, rak).

Dyslalia może mieć także podłoże psychiczne oraz środowiskowe.

Postępowanie w przypadku dyslalii wielorakiej

Zazwyczaj dzieci, które przychodzą do logopedy, nigdy wcześniej nie miały styczności z tego typu zajęciami. Na początku „logopedycznej drogi” każdego dziecka rozpoczyna się od usprawniania narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia wykonywane są zarówno w gabinecie, jak i w domu podczas zabawy z rodzicem. Dzięki temu szybciej możemy zaobserwować postępy w terapii. Następnie logopeda, jeśli jest taka konieczność pracuje z dzieckiem nad kształtowaniem słuchu fonemowego oraz uwagi słuchowej. Trzecim etapem jest praca nad korygowaniem głosek. W przypadku dyslalii wielorakiej, zaburzeniu ulega kilka bądź kilkanaście głosek, dlatego logopeda rozpoczyna od tej, która w rozwoju mowy dziecka pojawia się najwcześniej (np. f, k). Każda wywołana głoska powinna być utrwalona w izolacji, a następnie przejść kolejne etapy tzn. automatyzacja w sylabach, wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach i mowie spontanicznej.

Dodatkowo każda terapia logopedyczna powinna być wspierana usprawnianiu pozostałych trudności. Logopedzi w terapii wykorzystują różnego rodzaju gry edukacyjne, które są dla dzieci swego rodzaju nagrodą podczas zajęć, a jednocześnie uczą i rozwijają kompetencje językowe.

gry edukacyjne

Zobacz film: Co kryje się pod hasłem dyslalia wieloraka?

⭐Czym jest dyslalia wieloraka?

To zaburzenie kilku głosek na raz np. k, g, r, sz, ż, cz, dż.

⭐Jakie są przyczyny dyslalii wielorakiej?

Mogą to być problemy fizjologiczne – wady zgryzu, podniebienie gotyckie, stan migdałów, wędzidełko podjęzykowe.

⭐Jak postępować w przypadku dyslalii wielorakiej?

Konieczna jest wizyta u logopedy, który usprawnia narządy artykulacyjne, pracuje nad kształtowaniem słuchu fonemowego oraz korygowaniem głosek.