Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna jest metodą opracowaną przez profesor Jagodę Cieszyńską – kobietę z wieloletnim doświadczeniem logopedycznym oraz terapeutycznym. Dotyczy rozpoczęcia wczesnej nauki czytania przy pomocy techniki sylabowej. Metoda odnosi dobre rezultaty w nabywaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna łączy informacje o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgu z równoległym wykorzystywaniu przetwarzania bodźców językowych prawej półkuli mózgowej.

Jakie są różnice w funkcjonowaniu lewej i prawej półkuli mózgu?

U większości dzieci lewa półkula mózgowa odpowiedzialna jest za mowę i jej rozumienie. Tam znajduje się także ośrodek odpowiadający za czytanie i pisanie, logiczne myślenie, rozumienie czy motorykę. Zdarza się, że ośrodek mowy dziecka znajduje się w prawej półkuli mózgowej, ale są to bardzo sporadyczne przypadki.

Prawa półkula z kolei odpowiada za wyobraźnię dziecka, abstrakcyjne myślenie, zdolności artystyczne czy kreatywność w działaniu. Tutaj znajdują się także takie elementy jak mimika, emocje oraz intuicja. Aby rozwój dziecka był harmonijny, niezbędna jest współpraca lewej i prawej półkuli mózgowej.

A jak to się ma do nauki czytania?

Wszystkie zadania przekazywane przez terapeutę dostosowane do rozwoju prawej półkuli mózgu dotyczą umiejętności rozpoznawania samogłosek, rzeczowników występujących pod postacią mianownika czy wyrażeń dźwiękonaśladowczych. Mają one na celu pobudzić motywację dziecka do nauki czytania, tak by w jak najszybszym czasie przejść do czytania lewopółkulowego to znaczy analityczno – sekwencyjnego.

Jaka jest kolejność faz dotycząca wprowadzania kolejnych głosek?

ETAP I – od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

Nauka czytania rozpoczynana jest od samogłosek, przechodząc do głosek ustnych, które przetwarzane są przez prawą półkulę mózgową. Następnie wprowadza się kolejno całościowy, a następnie globalny obraz głoski, przechodząc do znaku graficznego wspartego gestem wizualizacyjnym. W tym etapie wprowadzane są wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz proste sylaby.

ETAP II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

W etapie drugim stopniowo zwiększany jest zasób sylab, z których dziecko może utworzyć wyrazy np. mama, tata. Wprowadzane są także krótkie wyrazy np. osa, zbudowane z samogłoski oraz sylaby otwartej.

ETAP III – czytanie sylab zamkniętych

W etapie trzecim wykorzystuje się sylaby otwarte oraz zamknięte np. cud, kok, lok. Na tym etapie dziecko może rozpocząć czytanie krótkich, prostych tekstów.

ETAP IV – czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

Wprowadzone zostają: głoska Ł oraz dwuznaki (sz, rz, cz, dz, ch).

ETAP V – samodzielne czytanie tekstów

Ostatnim etapem jest wprowadzenie sylab zmiękczonych oraz samogłosek nosowych.

Rozpoczynając pracę Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną należy mieć świadomość, że proces rozwoju opiera się o umiejętność powtarzania, rozumienia i nazywania. Kolejność jest tutaj bardzo istotna, ponieważ bez niej bardzo trudno będzie dziecku opanować sztukę czytania.

Na czym polega Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna?

Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna łączy informacje o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgu z równoległym wykorzystywaniu przetwarzania bodźców językowych prawej półkuli mózgowej.