Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Rozwój mowy każdego dziecka przebiega w sposób indywidualny. Istnieją jednak pewne kryteria opisujące, jakie zachowania u dziecka powinny się pojawić po ukończeniu danego etapu życia.

Brak wymienionych niżej zachowań może być bardzo ważną wskazówką świadczącą o dalszym rozwoju dziecka. Przeanalizuj uważnie poniższe etapy rozwoju mowy dziecka i sprawdź czy powinnaś wraz z dzieckiem wybrać się do specjalisty.

Jak powinna rozwijać się mowa dziecka do 6 roku życia?

WIEK ZACHOWANIE DZIECKA
0 – 3 miesiące
 • dziecko reaguje na głośne dźwięki napływające z otoczenia (np. wzdryga się na nagły, donośny dźwięk)
 • dziecko uspokaja się, kiedy ktoś do niego mówi (np. słysząc głos rodzica zaprzestaje płaczu, staje się spokojne)
 • dziecko wydaje dźwięki zwane głużeniem, które przypominają gruchanie (jest to etap początkowy dla rozwoju mowy, dziecko wydobywa z siebie dźwięki np. kha, kli…)
 • dziecko wokalizuje, gdy słyszy znane mu dźwięki (poprzez otwarcie ust, dziecko wydaje z siebie samoistne dźwięki np. uhuuuh)
 • dziecko chcąc zasygnalizować swoje potrzeby np. głód, używa płaczu bądź donośnego krzyku (w okresie niemowlęcym jest to sposób dziecka na porozumiewanie się z otoczeniem)
4 – 6 miesiąc
 • dziecko poszukuje źródeł dźwięków (wędruje wzrokiem poszukując źródła dźwięku)
 • dziecko reaguje na muzykę, lubi, gdy rodzic kołysze się z nim do rytmu (dla dziecka jest to jednocześnie relaks jak i poczucie bliskości, ciepła)
 • dziecko odróżnia zmianę tonu głosu rodziców (dziecko wie, kiedy rodzic chwali, a kiedy jest zdenerwowany)
 • dziecko chętnie zajmuje się zabawkami, które wydają dźwięki
 • dziecko zamienia głużenie na gaworzenie – zaczyna powtarzać dźwięki i sylaby zasłyszane z najbliższego otoczenia (np. ma-ma, ga-ga)
 • dziecko reaguje uśmiechem na mowę rodzica
7 – 12 miesiąc
 • dziecko odwraca się poszukując źródeł dźwięku (np. odwraca głowę, kiedy coś spadnie, ktoś wejdzie do mieszkania)
 • dziecko chętnie uczestniczy w zabawach z rodzicami np. Idzie rak nieborak
 • dziecko zaczyna wykonywać proste polecenia np. Daj mamie (…)
 • dziecko z większym zaangażowaniem zaczyna gaworzyć, powtarza coraz większą ilość zbitek spółgłoskowych
 • dziecko używa mimiki i gestów, coraz częściej na twarzy pojawiają się wszelkie emocje
 • u niektórych dzieci zaczynają pojawiać się pierwsze słowa (indywidualne predyspozycje dziecka)
2 rok życia
 • dziecko potrafi wskazać poprawnie niektóre części ciała (np. Pokaż, gdzie masz oko, nóżkę, brzuszek…)
 • dziecko potrafi nazwać przedmioty z najbliższego otoczenia (np. miseczka, miś, lala)
 • dziecko posługuje się wyrazami dźwiękonaśladowczymi np. „Puk, puk”, Bam”
 • u dziecka pojawia się tendencja do wielokrotnego powtarzania usłyszanych wyrazów
 • dziecko wymawia samogłoski, oraz niektóre spółgłoski: m, p, b, t, d, n, ł oraz j
 • dziecko posługuje się uproszczonymi wyrazami np. jeszcze wymawiane jest przez dziecko jako esce, miseczka jako seczka
2 – 3 rok życia
 • dziecko ma opanowane proste przeciwieństwa (np. „nie ma – jest” „wysoko – nisko)
 • dziecko wykonuje proste polecenia (np. „Podaj lalę”)
 • dziecko potrafi nazwać większość przedmiotów znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu
 • dziecko wymawia ponadto spółgłoski k, g, l
 • dziecko zaczyna zadawać pytania
 • dziecko zapytane o to, jak ma na imię, potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi
3 -4 rok życia
 • dziecko odróżnia słuchowo prawidłową wymowę od niepoprawnej np. salik – szalik
 • mowa dziecka jest zrozumiała nie tylko dla jego rodziców, ale i dla ludzi z poza najbliższego otoczenia dziecka
 • dziecko zadaje coraz więcej pytań, zaczyna być ciekawe świata
 • dziecko upraszcza realizację trudnych dla niego pod względem artykulacyjnym głosek (np. rak – lak)
 • mowa dziecka jest raczej płynna
 • dziecko zaczyna posługiwać się dłuższymi zdaniami
4 -5 rok życia
 • dziecko potrafi skupić uwagę na czytanym mu fragmencie tekstu
 • dziecko potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu (np. Gdzie poszła Gąska?, Dlaczego Gąska była smutna?)
 • dziecko może realizować głoski sz, ż, cz, dż oraz r
 • dziecko wypowiada się a pomocą zdań zawierających coraz większą liczbę przymiotników
 • dziecko zaczyna stosować w swoich wypowiedziach reguły gramatyczne
5 – 6 rok życia
 • dziecko rozumie coraz bardziej złożone polecenia np. „stań na żółtym kwadracie i połóż ręce na głowie”
 • dziecko rozumie morał czytanej mu opowieści
 • dziecko orientuje się w przestrzeni (potrafi wskazać nad, pod itp.)
 • mowa dziecka jest płynna
 • realizuje prawidłowo wszystkie głoski j. polskiego
 • dziecko potrafi ułożyć pociętą na kawałki historyjkę w odpowiedniej kolejności i opowiedzieć o czym ona jest
 • dziecko w prawidłowy sposób buduje zdania

Zobacz film: Rozwój mowy dziecka do 6 roku życia

4.8/5 - (24 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl