Szukasz logopedy w Łodzi lub okolicy? Zapraszam do kontaktu!

Najszybciej można je zaobserwować w przypadku dzieci, które w wyniku terapii logopedycznej zaczęły artykułować szereg szumiący, zastępowany wcześniej szeregiem syczącym.

Hiperpoprawność ma miejsce wtedy, gdy dziecko przesadnie realizuję nowo poznaną głoskę.

Może okazać się nagle, że safa staje się szszszszszafą, a zęby – żżżżębami oraz, że Czelina żjadła czałą czekoladę.

Hiperpoprawność może objawiać się także w przypadku głoski R, którą z początku ciężko jest “zatrzymać” – trrrawa, prrranie, drrroga, autostrrrrrada.

Z punktu widzenia rodzica może wydawać się to dziwne i nieco niepokojące. Czy moje dziecko już zawsze będzie mówiło w ten sposób?!

Ten stan nie powinien trwać długo i można go zaliczyć do etapu przejściowego. W takich sytuacjach logopeda podejmuje odpowiednie kroki, aby pacjent zaczął dostrzegać różnicę pomiędzy głoskami oraz ich wymową.

Zobacz film: Hiperpoprawność u dziecka okiem logopedy

⭐Czym jest hiperpoprawność u dzieci?

Hiperpoprawność to wymowa wyrazów z przesadną dokładnością wymawianych głosek.

⭐Jak objawia się hiperpoprawność?

Przykładowo wyrazy z głoską “r” dziecko wymawia – trrrawa, prrranie, drrroga, autostrrrrrada.

⭐Jak długo trwa hiperpoprawność?

Ten stan nie powinien trwać długo i można go zaliczyć do etapu przejściowego.

Treści logopedyczne wideo już dostępne!

Zobacz znacznie więcej na kanale YouTube!