Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Słowo kinestezja oznacza czucie. W logopedii czucie to związane jest z określonymi ruchami języka, umiejętnością rozpoznania właściwego miejsca artykulacji niezbędnego do prawidłowej realizacji głosek. Kinestezja to czucie napięcia mięśniowego, a więc informacja docierająca z obwodu. Za kinestezję artykulacyjną odpowiedzialna jest lewa półkula mózgu.

Na kinestezję artykulacyjną bez wątpienia wpływa słuch fonemowy. Jeśli jest on dobrze wykształcony pozwala na różnicowanie słuchowe głosek. Dziecko z zaburzonym słuchem fonemowym ma problem z rozróżnieniem słuchowym opozycji głosek. Może nie słyszeć różnicy między słowami kasza – kasa, góra – kura, Tomek – domek. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, uniemożliwiona jest wówczas prawidłowa artykulacja.

Ćwiczenia kinestezji w obrębie aparatu artykulacyjnego polegają na licznych powtórzeniach głosek w celu wyczucia różnicy w ułożeniu artykulatorów np.

 • s- język na dole, czubek na dolnymi zębami, zęby złączone, usta w szeroki uśmiech
 • sz- język na górze, czubek za górnymi zębami, zęby złączone, usta w tak zwany ryjek

Bardzo poglądowo przedstawię kolejność ćwiczeń. Wymawiamy wielokrotnie s-sz-s-sz-s-sz, aby poczuć różnicę w ułożeniu. Następnie sa-sza-sa-sza-sa-sza (…) esz-es-esz-es-esz (…) osa-osza-osa-osza (…) Po ćwiczeniach wstępnych (akurat tutaj prezentowałam opozycję s-sz) można przejść do wyrażeń dwuwyrazowych, które mają w swoim bliskim sąsiedztwie trudne głoski.

Poniżej kilka wyrażeń do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej (znalezione w internecie)

 • Skrzynka pocztowa
 • Znaczek pocztowy
 • Czysta chusteczka
 • Wieże zamczyska
 • Błyszczące gwiazdy
 • Srebrzysty księżyc
 • Czerstwa bułeczka
 • Zaczarowana muzyka
 • Zmęczony kosmita
 • Sklep muzyczny
 • Stare skrzypce
 • Najstarsza siostrzenica
 • Skoczna muzyka
 • Zagraniczna pocztówka
 • Zmieszany pasażer
 • Skoczek skacze
 • Smolna szczapa
 • Czasami rzucają
 • Szczekający szczeniak
 • Czesać na jeża
 • Jeż kolczasty
 • Miasto Zgierz
4.6/5 - (21 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl