Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Metoda Krakowska® profesor Jagody Cieszyńskiej ma na celu rozwijać funkcje poznawcze dzieci dotkniętych autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi oraz rozwojowymi. Jej głównym założeniem jest wykorzystywanie biologicznych uwarunkowań rozwojowych, które są podstawą rozwoju poznawczego każdego dziecka. Praca terapeutyczna przy pomocy Metody Krakowskiej® to także rozbudowa systemu językowego, a co za tym idzie stymulacja intelektualna dziecka. Terapeuta uczy pacjenta komunikowania się ze światem, budowania własnych wypowiedzi, umiejętności zadawania pytań oraz formułowania odpowiedzi. Metoda Krakowska® ma na celu przejście małego pacjenta przez każdy etap rozwojowy tak jak w przypadku zdrowego dziecka.

Z jakimi pacjentami można pracować Metodą Krakowską® ?

Metoda dostosowana jest zarówno dla dzieci z wszelkimi zaburzeniami genetycznymi, jak i rozwojowymi. Dostosowana jest do pracy z dziećmi autystycznymi, zespołem Aspergera, zespołem Downa czy niedosłyszących. Cieszy się dużymi sukcesami w przypadku dzieci z dysleksją oraz alalią.

Co ważne, Metodą Krakowską® mogą być prowadzone także dzieci zdrowe. Praca z dzieckiem, które idzie prawidłowym tokiem rozwoju, wspomaga jego potencjał intelektualny oraz poznawczy.

Czy wczesne rozpoczęcie terapii poskutkuje szybszymi rezultatami?

Plastyczność mózgu ma miejsce w pierwszych trzech latach życia dziecka. Hasło plastyczność oznacza, że mózg posiada zdolność do przeorganizowania pod wpływem bodźców napływających z otoczenia. Pod wpływem tych bodźców powstaje cała sieć połączeń neuronalnych w mózgu. Proces ten rozbudowuje się na skutek nowych doświadczeń czy uczenia się. Jest najintensywniejszy do trzeciego roku życia, ponieważ w tym okresie dziecko odkrywa świat, buduje swoje doświadczenia wielozmysłowo – poprzez słuch, dotyk, wzrok, czucie.

Jakie są główne elementy Metody Krakowskiej® ?

W gabinetach logopedycznych stosowane są różne techniki oferowane przez Metodę Krakowską®. Warto jednak pamiętać, że aby odnosić kolejne sukcesy należy stosować wszystkie elementy (17 etapów) terapii. W pracy Metodą Krakowską® niezbędna jest współpraca dziecka, rodzica oraz terapeuty.

Poniżej przedstawię elementy terapii (źródło: Centrum Metody Krakowskiej):

 1. Stymulacja słuchowa
 2. Komunikacja ułatwiona – Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne,
 3. Manualne Torowanie Głosek
 4. Metoda komunikacyjna
 5. Programowanie języka
 6. Dziennik wydarzeń
 7. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 8. Terapia funkcji wzrokowych
 9. Stymulacja funkcji motorycznych
 10. Wybór dominującej ręki
 11. Stymulacja lewej półkuli mózgu
 12. Kształtowanie zachowań społecznych
 13. Stymulacja poznania wielozmysłowego – bodźce smakowe,
 14. Stymulacja pamięci – pamięć symultaniczna, pamięć sekwencyjna
 15. Ćwiczenia kategoryzacji
 16. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 17. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem)

Z Metodą Krakowską® ściśle związane są dwie odrębne metody terapeutyczne. Można powiedzieć, że są to metody uzupełniające się, których celem jest komunikacja, rozwijana poprzez mowę oraz czytanie. Są nimi Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna oraz Manualne Torowanie Głosek®.

Dla kogo Metoda Krakowska®?

Metoda dostosowana jest zarówno dla dzieci z wszelkimi zaburzeniami genetycznymi, jak i rozwojowymi. Dostosowana jest do pracy z dziećmi autystycznymi, zespołem Aspergera, zespołem Downa czy niedosłyszących. Cieszy się dużymi sukcesami w przypadku dzieci z dysleksją oraz alalią.

4.6/5 - (24 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl