Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Do gabinetów logopedycznych coraz częściej trafiają zaniepokojeni rodzice dzieci, które pomimo ukończenia pewnego wieku, nie mówią. Rozwój fizyczny dziecka przebiega bez zarzutów, ale posiada ono minimalny zasób słownictwa bądź wcale nie posługuje się mową. Oczywiście, każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny. Jednak, gdy mowa nie pojawi się po ukończeniu 3 roku życia, należy skontaktować się ze specjalistą, który podejmie w tym celu odpowiednie kroki. Na swoim blogu pisałam o etapach rozwoju mowy dziecka do 6 roku życia. W nawiązaniu do dzisiejszego wpisu zachęcam do zapoznania się z artykułem.

Skala problemu

Opóźniony rozwój mowy diagnozowany jest w większości u dzieci, pomiędzy drugim, a trzecim rokiem życia. Do logopedy zgłaszają się także rodzice z dziećmi, które ukończyły cztery lata i wciąż nie mówią. Cóż, lepiej późno niż wcale, ale terapię wspomagającą rozwój mowy warto rozpocząć dużo wcześniej.

Badania wykazują, że ORM dotyczy około 10 procent dziecięcej populacji i w około 30 procent przypadków problem jest dziedziczony. W przypadku dziedziczenia około czwartego / piątego roku życia pojawia się tak zwane wyrównanie. Problem częściej dotyka chłopców niż dziewczynki.

Charakterystyka problemu

Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy zazwyczaj dysponują prawidłowym słuchem, nie wykazują zaburzeń ze sfery neurologicznej. Problem pojawia się w momencie nadawania, a nie rozumienia. Zazwyczaj rozumienie wyprzedza mówienie, w przypadku ORM różnica między rozumieniem, a mówieniem jest znacznie większa. Pierwsze cechy wskazujące na ORM można zaobserwować we wczesnych etapach rozwoju dziecka. Wymienić tutaj można opóźnione gaworzenie.

Źródło problemu

Nie można jednoznacznie określić źródła problemu. Problem mogą potęgować zaniedbania wychowawcze, niedosyt emocjonalny oraz wychowawczy. Spędzanie czasu przed ekranami w wieku 0-2 roku życia, także nie sprzyja rozwojowi mowy. Zobacz czy tablety i smartfony mogą być szkodliwe dla dzieci. Oczywiście ORM może być spowodowany uszkodzeniem CUN, upośledzeniem umysłowym, wszelkiego rodzaju zaburzeniami sfery psychologicznej czy uszkodzeniem narządu słuchu. W tych przypadkach diagnozę logopedyczną należy wesprzeć diagnozą odpowiedniego lekarza specjalisty np. audiologa, neurologa itp.

Jak zaradzić problemowi?

  • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 3 rok życia i wciąż nie mówi, skonsultuj się z logopedą.
  • Odpowiednie wzorce językowe są dla dziecka bardzo istotne, ponieważ pomagają mu wykształcić swój wzór do naśladowania. Dziecko uczy się poprzez naśladownictwo, słuchając innych, będzie mówiło tak jak oni.
  • Otwartość na nowe możliwości – co przez to rozumieć? Należy stymulować dziecko, inspirować, stwarzać sytuację, w których będzie mogło nabyć nowe umiejętności.
  • Nie należy wyręczać dziecka z mówienia, w przeciwnym razie straci ono motywację do komunikacji, ponieważ dorosły zrozumie jego potrzeby, które zasygnalizuje gestem, krzykiem bądź płaczem.

Zobacz film: Opóźniony rozwój mowy

Czym charakteryzuje się opóźniony rozwój mowy?

Problem pojawia się w momencie nadawania, a nie rozumienia. Zazwyczaj rozumienie wyprzedza mówienie, w przypadku ORM różnica między rozumieniem, a mówieniem jest znacznie większa.

Jakie są źródła opóźnionego rozwoju mowy?

Nie można jednoznacznie określić źródła problemu. Problem mogą potęgować zaniedbania wychowawcze, niedosyt emocjonalny oraz wychowawczy.