Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Fonemowy, fonetyczny… można się w tym wszystkim pogubić, prawda? A przecież jeden i drugi z logopedycznego punktu widzenia jest bardzo istotny. Jak więc je rozróżnić? Kiedy można mówić o zaburzeniu któregoś z nich? Zapraszam do przeczytania poniższego wpisu 🙂

Słuch fonetyczny

Szczerze? O słuchu fonetycznym nie usłyszycie za dużo. Istnieje także spore prawdopodobieństwo. Że logopeda nie użyje tego określenia, lecz w sposób bardziej zrozumiały zaleci, abyście pobawili się z dzieckiem „Czy dobrze powiedziałam?” pokazując prawidłową i nieprawidłową realizację danej głoski.

Dzieci na różne sposoby deformują głoski. Najczęstszym przypadkiem jest międzyzębowość, czyli wysuwanie języka między zęby podczas realizacji głosek jednego bądź trzech szeregów, a także t, d, n, l. Słuch fonetyczny to różnicowanie prawidłowej realizacji od zdeformowanej np. głoski sz realizowanej poprawnie od realizowanej bocznie. Słuch fonetyczny należy ćwiczyć, jeśli dziecko w realizacji odbiega od prawidłowego wzorca. Należy je wtedy „odfiksować” i nauczyć nowego wzorca.

Słuch fonemowy

O nim zapewne słyszeliście nieco więcej 🙂 Co to takiego? Słuch fonemowy to rozróżnianie głosek podobnie brzmiących np. kura- góra, wata- łata, półka- bułka. Nie da się ukryć, że umiejętność odróżniania wyrazów zbliżonych do siebie jest niezwykle istotna. Dzięki temu jesteśmy w stanie się dogadać z drugą osobą. Wyobraźmy sobie, że mówimy do kogoś: „Tomek, chodź idziemy w góry!”, a on słyszy „Domek, choć idziemy w kury!” Hm… w kury… super, tylko skąd taki pomysł?

Słuch fonemowy to różnica cech danego języka np. dźwięczność (np. sz-rz), nosowość (np. m, ń), boczność itp. Zaburzenia słuchu fonemowego są częstą przyczyną wad wymowy, gdzie dziecko mówi kosioł zamiast kozioł, Tamila zamiast Kamila, Symon zamiast Szymon. Wynika to z tego, że dziecko nie słyszy żadnej różnicy pomiędzy tymi fonemami. Co istotne! Drugą przyczyną może być np. problem ze spionizowaniem języka, , cofnięciem go ku tyłowi itp. Więc tu problem leżałby po stronie aparatu artykulacyjnego.

Więcej na ten temat znajdziecie w moim artykule: Czym jest słuch fonematyczny? We wpisie przedstawiła kilka propozycji ćwiczeń, które możecie śmiało wykonywać w domowym zaciszu.

Poniżej przedstawię dodatkowo kilka innych propozycji. Są one o tyle proste, że można je realizować wracając z dzieckiem z przedszkola czy stojąc w korku:

  • dobieranie rymu do słowa np. pole- gole
  • opowiadanie treści obrazka (np. tego co aktualnie znajduje się za oknem)
  • odgadywanie zagadek słuchowych
  • trening odszukiwania samogłosek w wyrazie tratwa, bIUrkO
  • powtarzanie sekwencji zapamiętanych słów
  • wyodrębnianie wyrazów w zdaniu

Zobacz film: Czym jest słuch fonemowy?

Czym jest słuch fonetyczny?

Słuch fonetyczny to różnicowanie prawidłowej realizacji od zdeformowanej np. głoski sz realizowanej poprawnie od realizowanej bocznie.

Czym jest słuch fonemowy?

Słuch fonemowy to rozróżnianie głosek podobnie brzmiących np. kura- góra, wata- łata, półka- bułka.