Logopeda potrzebny od zaraz? Zapraszam do kontaktu!

Uszkodzenia słuchu, zwłaszcza znaczne (60-90 dB ubytku słuchu) oraz głębokie (powyżej 90 dB ubytku słuchu), mają istotny wpływ na dalszy rozwój dziecka.  W przypadku rozwijania kompetencji językowych, bez wątpienia trudności pojawią się w użytkowaniu języka fonicznego.

W większości przypadków można temu zapobiec wspomagając pacjenta tzn. zakładając specjalny aparat słuchowy bądź implant ślimakowy, jeżeli aparat nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wczesna interwencja pozwala niesłyszącemu dziecku w prostszy sposób poznawać świat komunikacji słuchowo – językowej.

Nie wszyscy jednak decydują się na implanty słuchowe

Badania przeprowadzone przez Z. M. Kurkowskiego wykazały, że:

  • U 50% badanych osób zasób czynnego słownictwa mieści się od 25 do 100 słów, u 25% badanych jest to granica 100 – 200  słów, a tylko u niecałych 8% wynosi ponad 200 słów
  • U osób nieimplantowanych występują błędy konstrukcyjne w zdaniach oznajmujących oraz w uzupełnianiu zdań
  • Osoby niesłyszące wykazują duże trudności w używaniu słownictwa: nad, ponad, obok, ale – słów, których nie można wyjaśnić, zobrazować
  • Osoby niesłyszące posługują się ubogim słownictwem np. osoba słysząca na hasło buty potrafi wymienić: sandały, klapki, trzewiki, botki (…), osoba niesłysząca nie różnicuje – dla niej buty to buty, bez rozgraniczenia na porę roku czy model
  • Występują trudności z artykulacją samogłosek „i” oraz „y”
  • Osoby nieimplantowane nie dostrzegają różnicy pomiędzy głoskami dźwięcznymi np. „b”, „g”, a niedźwięcznym np. „p”, „k”
  • Badania wykazały, że najczęściej zniekształconą głoską jest ta, która nie jest wizualna, którą trudno odczytać z ruchu warg

Czy mam zakładać dziecku aparat słuchowy?

Moim zdaniem, zdecydowanie tak! Można powiedzieć, że w przypadku zaawansowanego niedosłuchu aparat słuchowy czy implant ślimakowy staje się furtką do rozwoju mowy. Dziecko z aparatem słuchowym czy implantem ślimakowym po wcześniejszej rehabilitacji rozumie mowę, komunikuje się, lokalizuje dźwięk (także w sytuacjach zagrożenia – wybuch, klakson, krzyk itp). Nie powraca do całkowitego świata ciszy, przez co jego jakość życia poprawia się, a dziecko czerpie z niego więcej korzyści.

Gdy aparat słuchowy, ale nie przynosi on rezultatu…

W przypadku ropnych wycieków z kanału słuchowego, bądź specyficznej budowie ucha noszenie aparatu słuchowego jest niemożliwe. Czasami bywa również tak, że nawet dobrze dobrany aparat wspierany terapią logopedyczną, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Bardzo możliwe, że w takich przypadkach dobrym rozwiązaniem będzie implant ślimakowy. Odbierane fale akustyczne wpadają prosto do implantu, omijając kanał słuchowy. Dlatego też implant może stać się alternatywą dla osób, które spotkały się z niemożnością czerpania korzyści z aparatu.

Czy zakładać dziecku aparat słuchowy?

W przypadku zaawansowanego niedosłuchu aparat słuchowy czy implant ślimakowy staje się furtką do rozwoju mowy.

Treści logopedyczne wideo już dostępne!

Zobacz znacznie więcej na kanale YouTube!