Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

W ostatnim artykule podałam Wam kilka przykładów ćwiczeń gramatycznych, które można wykonywać z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzisiaj chciałabym powiększyć pulę ćwiczeń o kilka dodatkowych przykładów. Mam nadzieję, że ćwiczeni/cwiczenia-gramatyczne-dla-szesciolatka-czesc-1/a Wam się przydadzą i zachęcą do pracy z Waszym dzieckiem.

Wąż wyrazowy

Na kartce papieru rysujemy węża. W wężu ciągiem zapisujemy kilka słów jedno po drugim (bez przerw). Dziecko ma za zadanie odnaleźć i zapisać słowa. Następnie wybiera cztery słowa i układa z nimi po jednym zdaniu w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym np.
kisielsmokbasiaoknotelefonfokastółdywanwiosnabałwan

wybieram słowo; smok

  • P- Dawno temu rycerze walczyli ze smokami.
  • T- W Krakowie znajduje się pomnik Smoka Wawelskiego.
  • P- W weekend pojadę do kina na bajkę o smoku.

Bajka

Czytamy dziecku krótką bajkę w czasie teraźniejszym. Dziecko ma za zadanie opowiedzieć treść bajki w czasie przeszłym.

Czasowniki

Wypisujemy na kartce papieru kilka czasowników i innych części mowy. Zadaniem dziecka jest podkreślić tylko czasowniki i z każdym z nim ułożyć zdanie.

Np. ciasny, radio, rysuje, śpiewa, rozmawia, piąty, kubek, bocian, trójkąt, czaruje, zimny, cztery (…)

Powiedz prawidłowo

Dziecko ma za zadanie uzupełnić zdanie odpowiednio odmienionym słowem. Zdania można modyfikować i zwiększać stopień trudności.

  • Jedna wyspa, a dużo …
  • Jeden pomidor, a dużo …
  • Jedna planeta, a dużo …
  • Jeden kaloryfer, a dużo …
  • Jedno drzewo, a dużo …
  • Jeden kartofel, a dużo …
4.8/5 - (19 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl