Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy. Pracuję jako logopeda online!

Kappacyzm to wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski „k”. Głoska „k” powinna być wymawiana przez dziecko między drugim, a trzecim rokiem życia. Zazwyczaj kappacyzm idzie w parze z gammacyzmem (brakiem lub nieprawidłową realizacją głoski „g”).

Co charakteryzuje głoskę „k”?

Głoska „k” jest kwalifikowana jako ustna, bezdźwięczna, tylnojęzykowa, zwarto-wybuchowa, twarda. Ok, ale pewnie zastanawiacie się co to wszystko oznacza – zatem do rzeczy.

Podczas realizacji głoski „k” powietrze przedostaje się przez usta, a grzbiet języka przesuwa ku tyłowi. Jej cechą charakterystyczna jest także zwarto – wybuchowość to znaczy, że przy jej wymawianiu dochodzi do zwarcia i gwałtownego rozwarcia narządów artykulacyjnych. „K” jest głoską bezdźwięczną co oznacza, że w momencie jej wymawiania nie drgają wiązadła głosowe. Jest także głoską twardą, co oznacza, że język nie zmienia położenia na środkowo – językowe.

Jak prawidłowo realizować głoskę „k”?

Podczas realizacji głoski „k” wargi powinny być delikatnie rozchylone i spłaszczone. Masa języka powinna być przesunięta ku tyłowi. Podniebienie miękkie zostaje opuszczone, zamykając drogę ku jamie nosowej.

Co jest przyczyną kappacyzmu?

Przyczyną kappacyzmu jest nieprawidłowa praca tylnej części języka oraz niewielka sprawność ruchowa języka.
Dodatkowo wymienić należy:

  • Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, które uniemożliwia językowi swobodne cofnięcie się
  • Zaburzenia słuchu fonemowego
  • Nieprawidłowe wzorce z otoczenia
  • Uszkodzenie słuchu

Jak rozpoznać, że dziecko ma kappacyzm?

Jeżeli zauważysz u swojego dziecka poniższe symptomy jak najszybciej zapisz się na wizytę do logopedy.

  • Dziecko pomimo ukończenia trzeciego roku życia wciąż nie wymawia głoski
  • Dziecko w wyrazach zamienia głoskę „k” na inną np. „t” – totet zamiast kotek, Tasia zamiast Kasia
  • Dziecko pomija głoskę „k” w wyrazach np. asza zamiast kasza, lustero zamiast lusterko

Zobacz film: Kappacyzm i gammacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głosek „k” i „g”

Czym jest kappacyzm?

Kappacyzm to wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski „k”.

Co jest przyczyną kappacyzmu?

Przyczyną kappacyzmu jest nieprawidłowa praca tylnej części języka oraz niewielka sprawność ruchowa języka.

Jak rozpoznać, że dziecko ma kappacyzm?

Dziecko pomimo ukończenia trzeciego roku życia wciąż nie wymawia głoski, zamienia głoskę „k” na inną np. „t”, pomija głoskę „k” w wyrazach.

4.8/5 - (20 votes)

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe do współpracy.

Pracuję jako logopeda online!

🌐 naukawymowy.pl/logopeda-online/

☎️ 797-565-086

📧 justyna@naukawymowy.pl