Terapia osób dorosłych

Do logopedy zgłaszają się nie tylko rodzice zaniepokojeni mową swojego dziecka. Interwencja logopedyczna niezwykle potrzebna jest osobom z afazją, która pojawiła się na przykład po udarze mózgu, w wyniku którego uszkodzony został ośrodek mowy. Pomocy logopedy potrzebują także dorośli z wadami wymowy, jąkający się, pacjenci emisyjni (np. nauczyciele), pacjenci z dyzartrią oraz demencją.

Ćwiczenia oddechowe dla dorosłych

Oddech to życie, nie ma nic bardziej naturalnego niż oddychanie. Niestety niewiele o nim wiemy, a przecież poprawny tor oddechowy wpływa korzystnie na nastrój, system nerwowy, witalność. Świadome oddychanie, pomaga przywrócić ciału równowagę. Dlaczego by, więc nad nim...

Postępowanie logopedyczne w przypadku afazji

Afazja nie jest zaburzeniem wymowy, lecz częściową utratą zdolności do mówienia. Afazja to utrata mowy wcześniej opanowanej, której pacjent doznał na przykład w wyniku udaru, urazu czy guza mózgu. Więcej o afazji pisałam w artykule "Co to jest afazja i jaki jest...